ระบบรับสมัครออนไลน์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ @ นครศรีธรรมราช
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4   ปีการศึกษา 2563

  

โปรแกรมบราวเซอร์ที่แนะนำให้ใช้สมัครออนไลน์    


ติดต่อ/สอบถาม โทร.0 7544 7004-5