สถานะ :
   
 กำหนดการลงทะเบียน เปิดวันที่ 09 มิถุนายน 2564  เวลา 16.30 น.
  ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 12.00 น.
   

สถิติลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 
 
 หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อที่
          งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ครูบรรดร สุราราช : 0630798522 ,ครูวนิดา ดารากุล : 0872765034)