:: เมนูหลัก ::
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ลงทะเบียนโรงเรียน
 3. รายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียน
 4. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 5. กำหนดการจัดกิจกรรม
 6. รายงานผลการแข่งขัน
 7. พิมพ์เกียรติบัตร

:: ประชาสัมพันธ์ ::

-ระบบจะ ปิด การลงทะเบียนการแข่งขัน/กิจกรรม
ในวันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น.
-ด่วน เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมสำหรับผู้เข้าแข่งขันรายการ หุ่นยนต์ IPST MicroBOX สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 ต้องเข้ารับการอบรมในวันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 08:00-16:00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ IPST-MicroBOX ในวันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 08:00-17:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าแข่งขันเท่านั้น)
-แจ้งโรงเรียนที่ต้องการลงทะเบียนการแข่งขัน/กิจกรรมให้กับครูและนักเรียน ให้โรงเรียนมอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน 1 ท่าน ทำการลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (1 โรงเรียนต่อ 1 ชื่อผู้ใช้) โดยใช้เมนู [ลงทะเบียนโรงเรียน] เมื่อระบบเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน/กิจกรรมแล้ว ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับ โดยเลือกเมนู
[ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
:: เข้าสู่ระบบ (Login) ::
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

:: สถิติการเข้าชม ::
1531